arber gashi

EDUCATOR & SENIOR SOFTWARE ENGINEER · gashi@pro-business.ch

Shërbime profesionale në fushën e teknologjisë informative dhe përkujdesje për jetën dixhitale të të dhënave. Programim i aplikacioneve komplekse në JAVA, Objective C, Swift, SQL, C, C++, etj.

Zgjidhje funkcionale për mbrojtjen e të dhënave delikate në sektorin e shëndetsisë. Këshilla praktike dhe kontrollim profesional të aktiviteteve dixhitale në kompanitë e mesme dhe të mëdha.

Eksperienca

CEO & Senior Developer

medIT Informatik AG

Bashkthemelues i kompanisë medIT Informatik AG. Shërbime për nevojat e spitaleve, ambulantave mjeksore dhe laboratorëve medicinal.

2005 - 2007

CEO

ca4 GmbH

Partner strategjik dhe i kualifikuar për produktet e kompanisë Fujitsu-Siemens. Shërbime në fushën e mirëmbajtjes së rrjeteve lokale, programimit të databazave dhe aplikacioneve përkatëse.

2000 - 2005

Key Account Manager

Media Markt AG

Kultivim i partneritetit biznesor me kompanitë Microsoft, Apple, HP, Fujitsu, Siemens, NetGear, AVM, Sony Overseas, Adobe, IBM etj..

1997 - 2000

Junior Software Developer

Computerware AG

Programim në gjuhët C / C++ / Objective C dhe Asembler.

1994 - 1997

Edukimi

HTA Luzern

Shkenca Kompjuterike
2005 - 2007

HTA Luzern

Shkenca Kompjuterike
2001 - 2003

Institut Mössinger Zürich

Shkenca Kompjuterike
1993 - 1996

Shërbime profesionale në shkencat kompjuterike

Gjuhë programuese dhe vegla
Metoda e punës
  • Bazohet në Agile Manifesto.
  • Testim profesional i komponenteve softuerike si dhe implementim i zgjidhjeve adekuate.
  • Implementim i kërkesave të tregut, duke ofruar zgjidhje funkcionale, të përdorshme dhe lehtë të kuptueshme
  • Agile Development & Scrum

Interesat

Përpos aspektit profesional që ndërlidhet ngushtë me teknologjinë informative, unë interesohem jashtëzakonisht shumë edhe për fatin e atdheut tim. Kështu, dashje pa dashje, që nga rinia e hershme, politika është bërë pjesë e pandashme e jetës sime. Kohën e lirë zakonisht e kaloj në fushat e futbollit, duke shijuar aftësitë teknike të talentëve të shumtë, në mesin e miqve me të cilët ndajmë shqetësime të përbashkëta, ose në gjirin familjar.

Për shkak të kohës së mangët që imponojnë obligimet profesionale, vizitat në vendlindje janë të rralla, por, megjithatë, shumë të mirëseardhura.

Shkarkime

I nderuari vizitorë, deri më sot (11 Nëntor 2017) ju keni mund të shkarkoni verzionin beta të aplikacioneve "Lidhja." ose "Dardania". Verzioni final i këtyre dy aplikacioneve është në dispozicionin tuaj përmes rrjeteve shpërndarëse Google Play Store dhe Apple Store.

TEPËR E RËNDËSISHME

Aplikacionet Lidhja dhe Dardania ruajnë konfidencën e plotë dhe respektojnë privatësinë e përdoruesve.